مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک (3)

مطالب برگزیده در حوزه ی مدیریت استراتژیک ...

تدوین، اجرا، كنترل و ارزيابي استراتژي شورای اسلامی شهر اندیشه

چکیده :

احداث شهرهای جدید به عنوان یک حرکت اساسی در نظام شهرنشینی کشور از دهه 60 به عنوان یک راه حل اساسی آغاز شد که اکنون نیز ادامه دارد. به دنبال گسترش شهرنشینی در جهان و ایران و حاد شدن مسائل پیرامون آن ، بازنگری در رویکردهای برنامه ریزی و طراحی شهری به یک ضرورت گریز ناپذیر در تمام دنیا و کشور عزیزمان ایران بدل شده است.

مدیریت استراتژیک دردهه 1980 با هدف ايجاد هماهنگي هرچه بيشتر دراهداف و برنامه هاي سازماني و نيز اطمينان از اجرا و پياده سازي طرح ها ظهور كرد . لذا در این مقاله سعی بر تدوین، اجرا، كنترل و ارزيابي استراتژي شورای اسلامی شهر اندیشه پرداختیم. در این مقاله با تحلیل روش SWOT استراتژی تدوین نموده ایم. ابتدا به تحلیل محیط داخلی و خارجی پرداخته و به نسبت درجه اهمیت هر عامل، راهکار ارائه گردیده است. با توجه به نوع دستگاه مورد نظر در بعضی از موارد راهکار کلی گویی شده و در بعضی موارد با مثال ارائه شده است.

با توجه به رشد بالای جمعیت در جوامع شهری و بروز مشکلاتی چون ترافیک سنگین در این شهرها ، صرفه جویی در مصرف سوخت فسیلی و استفاده از وسائط نقلیه عمومی در سالیان آینده رشد چشمگیری خواهد داشت. در این میان نیاز به سامانه ای متمرکز برای جمع آوری کرایه ها و کنترل و نظارت صحیح بر عملکرد این چرخه بشدت احساس می گردد.

چالش بزرگ شرکتها، سازمانها و ادارات خصوصی و دولتی و بنگاههای اقتصادی خرد و کلان در قرن جدید، رقابت بر مبنای منابع گران قیمتی است که تعیین کننده مزیت رقابتی ، رشد و بقاء می باشد. منابعی که می توان آنها را به صورت مدیریت، نیروی انسانی، زمین، سرمایه و منابع سرمایه ای(تجهیزات) دسته بندی نمود. از میان این منابع، مدیریت و نیروی انسانی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. چرا که رسالت استفاده بهینه سایر منابع بر عهده نیروی انسانی توانمند می باشد و در حال حاضر مزیت رقابتی بسیاری از کشورهاست.

امروزه موفقیت سازمانها به تعداد نیروی انسانی وابسته نیست بلکه به کیفیت و سطح توانمندی منابع انسانی مرتبط است. تلاش سازمانها برای ارتقاء و توسعه کیفی منابع انسانی تحت عنوان توانمند سازی نام برده می شود.

امروزه توانمند سازی منابع انسانی به عنوان یکی از ابزارهای استراتژیک کسب مزیت رقابتی مطرح است. در این مقاله پس از بیان فرضیه ها، مفاهیم و دیدگاههای منابع انسانی و توانمند سازی، هدف به کارگیری مدل استراتژیک توانمند سازی منابع انسانی است که روش تحقیق به صورت مورد پژوهشی در شهرداری شهر اندیشه می باشد و راهبردهای مناسب با استفاده از مدلهای SWOT ، BCG و بلانچارد ارائه شده است.

سایت شما برای نمایش بهتر نیاز به استفاده از کوکی دارد Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree