امام باقر علیه السلام می فرماید : چون خدا عقل را آفرید از او بازپرسی کرد باو گفت پیش آی، پیش آمد، گفت بازگرد، باز گشت، فرمود به عزت و جلالم سوگند مخلوقی که از تو پیشم محبوبتر باشد نیافریدم و ترا تنها به کسانیکه دوستشان دارم به طور کامل دادم. همانا امر و نهی کیفر و پاداشم متوجه تو است.

شرح : مراد به عقل چنانچه از جمیع روایات استفاده می شود همان قوه تشخیص و ادراک و وادار کننده انسان به نیکی و صلاح و بازدارنده او از شر و فساد می باشد (رجوع شود به باب عقل و جهل - اصول کافی - جلد اول )

وسواس چیست؟

نوشته شده توسط محمد شش خان 28 تیر 1394

ابن سنان گوید به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم : مردیست عاقل که گرفتار وسواس در وضو و نماز می باشد. فرمود چه عقلی که فرمانبری شیطان می کند؟ گفتم چگونه فرمان شیطان می برد؟ فرمود از او بپرس وسوسه ایکه باو دست می دهد از چیست؟ قطعاً به تو خواهد گفت از عمل شیطان است. (اصول کافی - باب عقل و جهل - ح10)

عقل، همان قوه ادراک و تشخیص

نوشته شده توسط محمد شش خان 12 تیر 1396


امام باقر (ع) می فرمايد: چون خدا عقل را آفريد از او بازپرسى كرده به او گفت پيش آى پيش آمد، گفت باز گرد، بازگشت، فرمود به عزت و جلالم سوگند مخلوقى نيافريدم كه از تو پيشم محبوب تر باشد و ترا تنها به كساني كه دوستشان دارم بطور كامل دادم. همانا امر و نهى كيفر و پاداشم متوجه تو است.   ...

سایت شما برای نمایش بهتر نیاز به استفاده از کوکی دارد Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree